Ermeni Sorunu Dosyası

13 10 2006

Yakında aşağıdaki başlıkların tamamını ayrı ayrı ele alıp ayrıntıyla ve kaynak göstererek açıklayacağım. Şimdilik bu sıcak gündemde kısaca akıldaki bazı şüpheleri giderecek notlar vereceğim.

Ermeni Sorunu nedir?
Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşına girdiği zaman Ermenilerle aralarında zaten gerginlik vardı çünkü kısa süre önce Ermeniler de diğer azınlıklar gibi özerklik isteğinde bulunmuşlardı ve Türkçülük düşüncesi yeni yeni kabul gören İttihat ve Terakki üyeleri tarafından kuşkuyla bakılan bir gruplardı. 1915-1916 yılları arasında küçük bir grup Ermeninin savaş sırasında Rusyanın yanında savaşması zaten onları düşman olarak görmeye başlamış ve savaşın başındaki büyük sorunlar yüzünden oldukça baskı altında olan İttihat ve Terakki’nin yönetici üçlüsü Enver, Cemal ve Talat’ın ağır önlemler alarak Doğudaki (ve sonra Batıdaki) bütün Ermeni topluluğunu güneyde Suriye çöllerine sürmesine yol açmıştır. Bu tehcir (yer değişimi) sırasında açlıktan ve yorgunluktan onbinlerce ermeninin öldüğü gibi civardaki büyük oranda Kürt köylüler ve orduya bağlı olmayan gizli bir kuvvet olan Teşkilatı Mahsusa tarafından hedeflenip katledilmişlerdir. Etrafında bir çok soru dönen bu olaylar Ermeniler tarafından Soykırım olarak adlandırılıp Türkler ve bazı yabancı tarihçiler tarafından Ermeni Sorunu olarak anılmaktadır. Yazının devamını oku »

Reklamlar